ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเลขที่ อ 49

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับโอนให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่งเลขที่ อ 49

โดยให้มานำเสนอวิสัยทัศน์/แนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 ร. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

cr2

โหลดเอกสาร

%d bloggers like this: