ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะโอ ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะโอ ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน 


– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางคนึงหา วงษ์มี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: