ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงผาวิทยา ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเวียงผาวิทยา ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน 


– นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักด์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย น.ส.สิริกุล เอี่ยมธีรธิติ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป (นิเรก/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: