เตรียมคัดเลือกห้องทำงาน-ผอ.กลุ่ม-จนท.-ลูกจ้างดีเด่น 

เตรียมคัดเลือกห้องทำงาน-ผอ.กลุ่ม-จนท.-ลูกจ้างดีเด่น 

– วันที่ 17 มิ.ย.2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ห้องทำงานดีเด่น-ผอ.กลุ่มดีเด่น-เจ้าหน้าที่ดีเด่น และลูกจ้างดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 เป็นการพิจารณาหาหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกฯ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะประกาศรับสมัครได้ (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: