ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ-บ้านหัวฝาย ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ-บ้านหัวฝาย ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน 


– นางพิมพ์รดา ธิป้อ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสินีภัทร์ วงศารัตนะ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.แม่สรวย ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป (พิมพ์รดา/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: