ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน 


– นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วยนายวิเชียร ธรรมยา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย ทั้ง 2 แห่ง ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป

%d bloggers like this: