แต่งตั้งนางยุพิน จันทะสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

แอเรียทูโพสต์2

มีประกาศจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (กศจ.เชียงราย) แต่งตั้งนางยุพิน จันทะสินธุ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่ง(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สพป.เชียงราย เขต 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาแล้ว…

%d bloggers like this: