ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ฯ ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ฯ ก่อนประกาศเป็นโรงเรียนพักนอน


– น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย น.ส.มาศสินี อุ่นเรือน นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) อ.เวียงป่าเป้า ก่อนเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน ปี 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศอนุญาตต่อไป (สุมน/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: