โครงการเรียนธรรมศึกษาขั้นตรี

 

ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย (ธ) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพระพุธศาสนาจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการเรียนธรรมศึกษาขั้นตรี แก่บุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2563 สมัครเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2563 ได้ที่ วัดเม็งรายมหาราช ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  โทร 053-744047

2563pp
%d bloggers like this: