บันทึกรายการ “โครงการส่งเสริมฯ ฟัง-พูดภาษาไทยบนพื้นที่สูงฯ”

บันทึกรายการ “โครงการส่งเสริมฯ ฟัง-พูดภาษาไทยบนพื้นที่สูงฯ”


– วันจันทร์ที่ 15 มิ.ย.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมบันทึกรายการประชุมทางไกล (VDO conference) โครงการส่งเสริมและการพัฒนาทักษะการฟังและพูด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง โดยมีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมดำเนินการบันทึกรายการ

บันทึกเสียงรายการฯ

%d bloggers like this: