ประเมินผลการเรียน (Home school) บ้านเรียนจันทร์พุ่ม-กังวานนวกุล

https://www.facebook.com/area2post2/photos/a.350741715492609/637149630185148/?type=3

นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลผู้เรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 บ้านเรียนจันทร์พุ่ม อ.เวียงป่าเป้า และบ้านเรียนกังวานนวกุล อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว) นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลผู้เรียน การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home school) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 บ้านเรียนจันทร์พุ่ม อ.เวียงป่าเป้า และบ้านเรียนกังวานนวกุล อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ลัดดาวรรณ/ภาพ-ข่าว)