ติดตามโครงการโรงเรียนสุขะภาวะ 2 โรงใน อ.เวียงป่าเป้า

นายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต้นสังกัด อาจารย์ลัทธพล คำภิระปาวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และครูพรพิมล นามวงศา โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี(ผู้ช่วยผู้ประเมิน) ได้นิเทศติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุขะภาวะ เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2563 จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรีนนดอยเวียงผาพิทยา และโรงเรียนบ้านโป่งนก อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (จตุพล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: