ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.พาน

นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอพาน รับการประเมินจำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ 68) โรงเรียนบ้านม่วงคำ โรงเรียนทานตะวันวิทยา โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันนี้ 11 มี.ค.2563 (สุกัญญา/รายงาน)

%d bloggers like this: