เตรียมติดตาม 30 โรงเรียน ขอเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน

เตรียมติดตาม 30 โรงเรียน ขอเปิดเป็นโรงเรียนพักนอน


– เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้เป็นโรงเรียนพักนอน ครั้งที่ 1/2563 ในปี 2562 มีโรงเรียนขอเปิด 29 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2563 นี้ ขอยกเลิก 1 โรง ขอเพิ่ม 1 โรง รวมเป็น 30 โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการจะแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 7 สาย เพื่อออกติดตามตรวจสอบก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค.2563 นี้

%d bloggers like this: