รับโอนนักวิเคราะห์ฯ-นักทรัพยาการบุคคล 15-19 มิ.ย.2563 นี้

รับโอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปก./ชก.) นักทรัพยากรบุคคล(ปก./ชก.) 15-19 มิ.ย.2563 นี้ (ในวันและเวลาราชการ)
https://qrgo.page.link/k5vmY

ใบสมัคร
https://qrgo.page.link/9MYuD

%d bloggers like this: