7 ครูผู้ช่วยใหม่ รายงานตัวแล้ว!

7 ครูผู้ช่วยใหม่ รายงานตัวแล้ว!


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมปฐมนิเทศ ข้าราชการครูจะดำรงชีวิตให้รอดได้อย่างไร ให้กับผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย ก่อนจะทำการบันทึกสมุดประวัติข้าราชการ และส่งตัวถึงโรงเรียนได้ในวันนี้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

1. น.ส.วรรณวิสาข์ สาวะจันทร์ เอกปฐมวัย ค.บ. ป.ตรี 5 ปี บรรจุที่โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย

2. น.ส.เจนจิรา ถิ่นชุมทอง(ยอดยา) เอกภาษาอังกฤษ ค.บ. ป.ตรี 5 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านดอยช้าง อ.แม่สรวย

3. น.ส.กาญจนา เพ็ญบุญ เอกภาษาไทย ค.บ. ป.ตรี 5 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง อ.เวียงป่าเป้า

4. น.ส.เสาวลักษณ์ โลมากูล เอกภาษาอังกฤษ ค.บ. ป.ตรี 5 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านวาวี อ.แม่สรวย

5. นายเฉลิมพล สุรินทร์คำ เอกภาษาไทย ค.บ. ป.ตรี 5 ปี บรรจุที่โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย

6. นายอรัญ ปัญญาทิพย์ เอกศิลปะ ค.บ. ป.ตรี 4+1 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ อ.แม่สรวย

7. นายกฤษดา ต่ายรอด เอกภาษาไทย ค.บ. ป.ตรี 5 ปี บรรจุที่โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง อ.แม่สรวย

%d bloggers like this: