ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯ แม่ลาว

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์ฯ แม่ลาว


– นายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาว โดยจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 ก.ค.2563 นี้ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: