อำลาและขอบคุณที่เคยร่วมงานกับกลุ่มพัฒนาครูฯ

นายทศพร จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สอบได้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ถ่ายภาพร่วมขอบคุณนางกลุลนันท์ เวียงห้า ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทีมงาน ก่อนเข้ารับตำแหน่งฯ วันจันทร์ที่ 9 มี.ค.2563 นี้ เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุม สพป.พะเยา เขต 1