อำลาและยินดี รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1

ดร.เอก กนกพิชญกุล ผอ.โรงเรียนบ้านป่าส้าน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าหุ่งพานสันติ อ.พาน มอบดอกเอื้องไม้งามให้กับนายทศพร จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ที่สอบได้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และจะเข้ารับตำแหน่งวันจันทร์ที่ 9 มี.ค.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.พะเยา เขต 1 โดยมีนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี และได้กำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มอำนวยการ

%d bloggers like this: