ข้าราชการป่วยเพราะโรค COVID-19 ถ้าไม่ประมาทไม่ถือเป็นวันลา หากประมาทเลินเล่อถือเป็นวันลากิจ

ข้าราชการป่วยเพราะโรค COVID-19 ถ้าไม่ประมาทไม่ถือเป็นวันลา หากประมาทเลินเล่อถือเป็นวันลากิจ

%d bloggers like this: