ส่งกระดาษคำตอบของการสอบ NT

ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส่งมอบกระดาษคำตอบ ในการสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย ระดับชาติ NT ชั้น ป.3 ให้กับตัวแทนศูนย์สอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องศูนย์บริหารจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย