ประกาศโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา วิชาเอกพลศึกษา

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร

Binder1

ดาวน์โหลดเอกสาร

%d bloggers like this: