ประชุมคณะอนุกรรมการ อกศจ.เชียงราย

นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จ.เชียงราย (ยุพิน/ภาพ-ข่าว)