ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า

ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน และโรงเรียนป่างิ้ววิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า (จตุพล-ภาพ/พรทิพา-ข่าว)