โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศ 4 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โรงเรียนบ้านหนองผำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 4 ราย

สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
https://qrgo.page.link/pNrNM

%d bloggers like this: