ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสัน 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสัน 


– นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสัน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจแก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา (ว่าที่ร.ต.มงคล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: