มอบทุน-น้ำดื่ม ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ 7,870 บาท

มอบทุน-น้ำดื่ม ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ 7,870 บาท
– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายวิเชียร ธรรมยา นักวิชาการศึกษา ว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี และคณะผู้บริหาร
มอบทุนให้กับ ด.ญ.แสงจันทร์ มาเยอะ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จำนวน 2,000 บาท จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 1,000 บาท และเงินสมทบร่วมบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย จากบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ จำนวน 4,870 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,870 บาท
ในการนี้ ผอ.สพป.ชร.2 ได้มอบหมายให้ นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประสานขอรับบริจาคน้ำดื่ม เพื่อนำไปบริจาคให้กับครอบครัวของนักเรียน ที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านป้าบง และโรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อ.พาน เป็นน้ำดื่มขนาด 300 มล. จำนวน 400 ขวด (หัสดิน-ข่าว)
%d bloggers like this: