สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์

สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ และสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ของโรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ โดยมีนายสมเดช พิศาลไพโรจน์ ผอ.โรงเรียนโป้งกลางน้ำประชาสรรค์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และคณะผู้บริหารโรงเรียน นำเสนอปัญหาและอุปสรรค และผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ โรงเรียนโปงกลางน้ำประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2563 (หัสดิน-ข่าว)

%d bloggers like this: