สรรหานักจิตวิทยาโรงเรียน

สรรหานักจิตวิทยาโรงเรียน


– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เยี่ยมห้องสอบข้อเขียน ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 โดยการสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2563 เวลา 11.00-12.00 น. และการสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิ์สอบ 10 คน มาสอบ 8 คน ขาดสอบ 2 คน ได้แก่ นายสินศักดิ์ แก้วจันทร์ และน.ส.รัตติกาล ชายปัญโญ โดยมี ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา  นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์ครั้งนี้ และจะประกาศผลผู้ผ่านการสรรหา ภายในวันที่ 29 พ.ค.2563 นี้ ทางเว็บไซต์ http://www.cri2.go.th/

%d bloggers like this: