อำลาผอ.กลุ่มแผน-นักวิชาการคอมฯ

วันที่ 3 มี.ค.2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 กล่าวแสดงมุทิตาจิตขอบคุณนายทศพร จันทร์เนตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ที่สอบได้ไปดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และน.สงบาหยัน คงชู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สอบได้ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา) ซึ่่งจะเดินทางไปรับตำแหน่งวันที่ 9 มี.ค.2563 นี้ เวลา 09.09 น.