ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ


– นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจแก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา (กิตติศักดิ์/ภาพ-ข่าว)