ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า


– น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจแก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา (รุ่งจิตร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: