ไฟไหม้บ้านนักเรียน โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์

ไฟไหม้บ้านนักเรียน โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์


– เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 เวลา 12.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่ 246 หมู่ 12 บ้านโป่งกลางน้ำ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นบ้านของ ด.ญ.แสงจันทร์ มาเยอะ นักเรียน ชั้น ม.1 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ทำให้บ้านไม้มุงสังกะสีเสียหายพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหลัง ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทางคณะครูโรงเรียนโป่งกลางน้้ำประชาสรรค์ ได้เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว (อดิศักดิ์ ใจปิน-รายงาน)