ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งตื้น

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งตื้น


– นายบัณฑิต ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น อ.พาน จ.เชียงราย พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจแก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา (บัณฑิต/ภาพ-ข่าว)