เชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์-วิศวกรรมข้อมูล

เรียน ผอ.สถานศึกษาในสังกัด เชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล Hands-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมข้อมูล Basic Data Engineering

หนังสือนำส่ง
https://qrgo.page.link/dw2vC

รายละเอียดโครงการ
https://qrgo.page.link/2dJQR

%d bloggers like this: