ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 


– นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจแก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา (อำนวย/ภาพ-ข่าว)