แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 1 ก.ค.-14 พ.ย.2563 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 ธ.ค.2563-10 เม.ย.2564 

คลิกดูรายละเอียด

https://qrgo.page.link/96qu7