ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 


– น.ส.พรทิพา พุทวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจแก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: