ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะโอ 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะโอ 


– นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะโอ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย พร้อมเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กำลังใจแก่ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา (ชัชวาล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: