ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา


– นางวรลักษณ์ จันทร์เนตร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตาม และให้กำลังแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียน ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านของนักเรียนด้วย (อัญชิษฐา/ภาพ-ข่าว)