ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ


– นางพรมเมือง เทวตา ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลกรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการสอนทางไกล ในสภาวการณ์โรคระบาดโควิด 19 และเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตบริการด้วย (ชูชาติ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: