ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดินดำ-บ้านแม่ผักแหละ-บ้านแม่ตาแมว

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดินดำ-บ้านแม่ผักแหละ-บ้านแม่ตาแมว


– นางณภัทร นวลจีน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 นิเทศติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านดินดำ โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว และโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ขอบคุณผอ.และคณะครูที่ทำให้บรรยากาศการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นไปด้วยดี แม้จะมีปัญหาในการเข้าถึงการเรียนทางไกลบ้าง แต่ก็อบอุ่นใจที่ครูทุกคนใส่ใจนักเรียนเป็นอย่างดี วันที่ 19 พ.ค. 63 (ดำริ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: