ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ-จำผักกูดทรายทอง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ-จำผักกูดทรายทอง


– น.ส.รัษฎา อภิวงศ์งาม และน.ส.อิชยาพัฒน์ มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ร่วมกับคุณครูระดับชั้น ป.1 ผู้บริหารโรงเรียนแม่อ้อประขารัฐ และโรงเรียนจำผักกูด-ทรายทอง เยี่ยมบ้านนักเรียนสำรวจความพร้อมการเรียนออนไลน์ (สันต์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: