ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ NT ชั้น ป.3 วันที่ 4 มี.ค.2563

เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test : NT ประจำปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.3 โดยมี น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการสอบ และรับข้อสอบและเตรียมส่งถึงสนามสอบ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นี้ ณ 14 สนามสอบที่กำหนด (หัสดิน/ภาพ-ข่าว)