ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รอง.ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ออกประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน เพื่อนำผลการประเมินประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบ 1 เม.ย.2563 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเขตอำเภอเวียงป่าเป้า รับการประเมินจำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนแม่ตะละวิทยา โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม โรงเรียนบ้านโป่งนก อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2563 (ดวงแก้ว/รายงาน)

%d bloggers like this: