ประกาศ 10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักจิตวิทยาโรงเรียน 25 พ.ค.2563 นี้

ประกาศ 10 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักจิตวิทยาโรงเรียน
– สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 10 ราย สอบข้อเขียนวันที่ 25 พ.ค.2563 นี้ เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2 และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
…………………………………
 
รับย้าย ศึกษานิเทศก์ 4 อัตรา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วันที่ 25-29 พ.ค.2563 นี้ https://qrgo.page.link/J9wWU
 
รับย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ อ 31 กลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 20-28 พ.ค.2563 นี้ https://qrgo.page.link/2V9rv
 
รับย้าย เปลี่ยน โอน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 36 กลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 20-28 พ.ค.2563 นี้ https://qrgo.page.link/d6bFp
 
รับย้าย เปลี่ยน โอน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 48 หน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 20-28 พ.ค.2563 นี้ https://qrgo.page.link/nBJP6
 
รับโอน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ อ 49 หน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 20-28 พ.ค.2563 นี้ https://qrgo.page.link/SZBSa