โรงเรียนบ้านห้วยกล้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยกล้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน


– นายเกียรติศักดิ์ อุตชี ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยกล้า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มอบใบงานและจัดประชุมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับคณะครู ในการออกพบปะนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และติดตามการเรียนของนักเรียน รวมถึงมอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษในสถานการณ์โควิด 19 งวดแรก (เกียรติศักดิ์/ภาพ-ข่าว)

 
 
 
 
 
http://www.cri2.go.th/
 
http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=1133504.0
%d bloggers like this: