ประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562


– นายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำลายหนังสือราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 โดยอนุมัติให้สำรวจหนังสือราชการที่ครบอายุการจัดเก็บใน ปี พ.ศ.2562 โดยขอความร่วมมือกลุ่มงานทุกกลุ่มสำรวจ และจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายแบบที่ 25 แล้วส่งกลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 20 ก.พ.2563 นี้