ตรวจเยี่ยมบ้าน นร. ทดลองระบบการเรียนการสอนทางไกลวันแรก

รวมภาพคณะผอ.เขต-ผู้บริหาร-ครู-ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 5 อำเภอในสังกัด ทดลองระบบการเรียนการสอนทางไกลวันแรก 
– วันจันทร์ที่ 18 พ.ค.2563 เวลา 08.30 น. นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทดลองระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม และถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ฟรีทีวี พร้อมกับคณะศึกษานิเทศน์ออกเยี่ยม 5 อำเภอ ป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย และเวียงป่าเป้า
ดูการส่งอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)โรงเรียนที่บ้านนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยังมีโทรทัศน์บางเครื่องที่บ้านนักเรียนยังรับชมระบบ DLTV บางครอบครัวยังรับชมไม่ได้ ซึ้งจะหาวิธีการแก้ไขต่อไป (ทีมข่าว สพป.เชียงราย เขต 2)