โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง รับสมัครครูผู้สอน 5 วิชาเอก เงินเดือน 7,000 บาท

โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา


ตำแหน่งครูผู้สอนระดับประถมศึกษา เปิดรับสมัคร 5 วิชาเอก วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกสุขศึกษา-พลศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา รับจำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท สมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18-22 พ.ค.2563 เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) (ศิริชนก/รายงาน)

คลิกดูประกาศ
https://qrgo.page.link/nnKsC

เว็บไซต์โรงเรียน
https://qrgo.page.link/KXqWD

%d bloggers like this: